Isis

Isis is een Egyptische godin, echtgenote en zuster van Osiris en moeder van Horus. Zij schenkt vruchtbaarheid aan de wereld. De godin werd vaak afgebeeld met koehorens die de zonneschijf omvatten. De hoorn diende als amulet tegen kwaadaardige aanvallen van vijanden en onheil ofwel de hoorn werd gedragen voor het aantrekken van voorspoed en geluk. Isis is ook de wetgeefster, de geboortegodin, en de vorstin van de onderwereld. Zij beschermt het welzijn van de mens en de Staat. Isis is de godin van de zee, de scheepvaart, en de godin van de maan.

 

Oorspronkelijk is Isis de naam van een beschermgodin uit de Nijldelta, die zich voordoet in de vorm van een kleine pad. Zij werd vervolgens geassimileerd met Wadjet, de slangengodin van de beneden Nijl. Bij de vereniging van het noordelijke Beneden-Egypte en het zuidelijke Opper-Egypte was zij het die ook de identiteit van Nekhbet aannam, de giergodin van Opper-Egypte. Zij droeg op bepaalde afbeeldingen de gierenvleugels.

 

 

Volgens het Egyptisch scheppingsverhaal was Isis de dochter van Geb en Nut, de god van de aarde en de godin van de hemel. Isis of Aset was de zuster van haar echtgenoot Osiris (Egyptisch Oesir) en van Nephthys en Seth. Horus is haar zoon en symboliseert het jaarlijks verdwijnen en opkomen van het leven, zoals dat in de landbouw zichtbaar wordt.

 

 

 

Het gebruik om poppen van de korengeest te maken bestaat nu nog altijd bij de Kopten. Tijdens deGoede Week (van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag) wordt een voorstelling van Christus in de vorm van een mummie op het altaar gelegd van vrijdag tot zondag, omgeven door bloemblaadjes e.d. Vrouwen (mannen niet) vullen ook nog altijd potjes met aarde en zaaien daarin. Dit doet denken aan de tuin van Adonis.

 

 

Isis was een godin met enorme magische krachten en ze zou "sterker dan duizend soldaten" zijn en "slimmer dan een miljoen goden". In het verhaal van Isis en Osiris, is het Isis die met haar magie de leidende rol heeft in de wederopwekking van de dode Osiris.

Isis gebruikte haar grote macht voor de bescherming van haar jonge zoon Horus, met wie ze vaak wordt afgebeeld om haar rol als toegewijde moeder te benadrukken. In deze rol werd ze vaak in magische bezwering aangeroepen om kinderen te beschermen.

 

 

 

Ook werd Isis beschouwd als de symbolische moeder van de koning, "de levende Horus" op aarde. Deze Koninklijke band wordt weerspiegeld in Isis" naam, die "de troon" betekent. De hiëroglief voor "troon" vormt de kroon van de godin, al wordt ze ook afgebeeld met de gehoornde kroon Hathor met wie Isis nauw was verbonden.

 

 

 

 

In haar moederlijke, beschermende hoedanigheid verschijnt Isis met haar zus Nephthys op sarcofagen om de daarin gelegen mummie te beschermen. De beide godinnen worden vergezeld door Neith en Selket als de beschermsters van de gebalsemde ingewanden van de overledene. 

 

 Isis werd in heel Egypte aanbeden, met belangrijke altaren in Gizeh,Thebe, Abydos en Dendera. Maar het centrum van haar verering, lag in het verre zuiden op het eiland Philae in de Nijl. Een plaats waarvan men ooit had gedacht dat de rivier zelf er ontstond. De tegenwoordige tempelgebouwen op Philae zijn relatief jong, daterend van de 25ste dynastie (760-656 v Chr.) tot de Romeinse tijden.

 

 

Vanwege de afgelegen locatie in het zuiden van Egypte, kon Philae tot ver in de christelijke tijd voortbestaan en het was zelfs de laatste heidense tempel in Egypte. In 392 gebood de Romeinse keizer de sluiting van alle niet-christelijke plaatsen van aanbidding, maar de cultus van Isis op Philae werd pas geheel verdrongen door de christelijke godsdienst in 551. Toen werd er van veel van de afbeeldingen van de oude goden en godinnen het hoofd verwijderd. Philae is ook de plaats van de dateerbare hiërogliefen, ruw gegraveerd op 24 augustus 394. Er zijn op Philae ook enkele graffiti in het demotisch, de populair geschreven vorm van het oude Egyptisch. Deze dateren van 452, lang nadat de meeste Egyptenaren zich hadden bekeerd tot het christendom en het op het Grieks gebaseerde Koptische schrift gebruikten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om naar de Hoofdpagina te gaan 
 

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan